Bianca Schmidt

Terapeuter:

Bianca Schmidt, gestalt psykoterapeut MNGF, sexolog og coach

Hvis du svarer ja til kun et av disse spørsmålene kan et terapeutisk samarbeid være noe for deg.

Kontakt info: Mobil 99 35 19 52, Email info@biancaschmidt.no, web www.biancaschmidt.no.

Hva er jeg opptatt av når jeg jobber:

Jeg ønsker å støtte mennesker til realisere seg selv i nuet, i stedet for å vente på forandringer som muligens aldri kommer...

Vi har alle i større eller mindre grad innarbeidede mønstre som får oss til å stoppe vår livsutfoldelse. Ofte møter jeg klienter som i en årrekke har forsøkt å få det bedre. De lever med mange drømmer og ønsker et annet liv. Mange av disse har prøvd årevis med terapi, eller innbitt på egenhånd forsøkt å endre inngrodde mønstre uten å gjøre annet enn å gå i sirkler. Mange har lagt årsaken utenfor seg selv: "hvis bare det eller det ville skje - da...", "hvis noen bare så meg, noe endret seg"...

Jeg tror på og jobber ut fra ideen om at ressursene ligger i oss alle. Jeg er sikker på at det er mulig å finne frem til mulighetene vi har for å ta tak i eget liv på en positiv og engasjerende måte. Dette er vanskelig og tøft å gjøre alene. Det å få støtte og noen ganger et puff er ofte nødvendig for å komme videre. Jeg håper jeg kan være en del av din prosess slik at du får rom til å leve et mer meningsfullt og friere. Jeg unner alle å leve litt nærmere egne drømmer...

De forskjellige klientene som kommer til meg sliter med ulike problemstillinger. Jeg trives med denne variasjonen og opplever at alle klientene er unike, med sine helt spesielle historier og sine innarbeidete mønstre. Jeg ønsker å møte hver klient som den spesielle personen han/hun er uten å ha en ferdiglaget mal for hvordan terapi skal være.

Min bakgrunn:

Jeg har praktisert som gestalt psykoterapeut siden 1995. Etter å ha praktisert i et år, var jeg med å starte Gestaltsenteret i 1996. Gestaltsenteret gir et faglig felleskap hvor vi kan dra veksler på hverandres erfaringer og kompetanse. I dag jobber jeg med terapeutiske samtaler, individual- terapi, par- terapi, veiledning av andre terapeut- kolleger, coaching og grupper.

Før jeg startet min psykoterapeutiske karriere var jeg utdannet og jobbet som interiørarkitekt NIL. Etter hvert opplevde jeg et økende savn etter å jobbe mer menneskerelatert. Jeg tok sjansen på å begynne ny utdannelse og karriere. På tross av at dette valget var vanskelig der og da har jeg aldri angret. Jeg opplever meg som privilegert og heldig som jobber med noe som er givende og meningsfylt for meg. Gestalt psykoterapi var et nærliggende valg da mine foreldre er henholdsvis psykolog med gestaltkompetanse og ergoterapeut. Med den oppveksten har det alltid vært naturlig å snakke om følelser og håndtere emosjonelle prosesser.

Parallelt med terapipraksisen har jeg kontinuerlig valgt å følge studier innen mitt fagfelt. Å holde seg faglig oppdatert er også menneskeligsett stimulerende og har bidratt til at jeg kan føle meg inspirert og levende som terapeut. Jeg tror vi alle yter bedre om vi er engasjert i det vi gjør.

Jeg har fulgt den 4-årige utdannelsen ved Norsk Gestalt Institutt Høyskole (NGI), etterfulgt av fire år ved Gestalt Akademin i Skandinavien, Stockholm. Videre har jeg tatt 2-årig veileder utdannelse ved NGI og er i dag sertifisert veileder via Norsk Gestaltterapeut Forening (NGF). Dette gjør at jeg bl.a. er godkjent til å veilede andre gestaltterapeuter MNGF. I 2006 fikk jeg en master i klinisk gestaltpsykoterapi fra University of Derby. England har den strengeste akkrediteringen av psykoterapeuter i Europa. I 2009 avsluttet jeg sexologi utdannelse ved Universitetet i Agder. Jeg har også sittet i hovedstyret til Norsk Gestaltterapeut Forening (NGF). I 2011 fikk jeg mitt diplom som Master Practitioner i NLP og TLT™. Jeg følger Strategic Intervetion utdannelsen ved Robbins-Madanes institute og Tony Robbins Mastery Universety og Leadership Academy.

Kontakt info: Mobil 99 35 19 52, Email info@biancaschmidt.no, web www.biancaschmidt.no

Gestaltsenteret, Gimleveien 21, 0266 Oslo