Anette Wilskow

Terapeuter:

Det er mange utfordringer vi som mennesker vil oppleve i løpet av livet. Noen utfordringer kan være vanskelige å takle på egenhånd. Dine reaksjonsmønstre i dag er ofte preget av opplevelser fra fortiden og kan være til hinder for din videre utvikling. Jeg er opptatt av å avdekke fastlåste mønstre slik at det blir lettere å se nye muligheter.

Det handler om å ta valg som fremmer din personlige vekst og utvikling. Selv om du vet hvilke valg du står ovenfor kan det være vanskelig å ta steget videre. Ved å velge noe må du ofte velge bort noe annet. Det kan være enda vanskeligere. Du vet hva du har og ikke hva du går til. Det er uttrygt og krever at du våger. Min rolle blir å gi deg nok støtte gjennom bevisstgjøring slik at du tør å ta nye valg som vil gjøre din livssituasjon bedre for deg.

Bevisstgjøring av tanker og følelser i ulike situasjoner og hvordan omgivelsene påvirker deg vil gjøre deg tryggere. I møte med ulike mennesker får vi forskjellige sider frem i oss. Noen får frem det positive og andre det motsatte. Det blir lettere å sette grenser for oss selv når vi er bevisst våre reaksjoner og handlinger. Vi kan ikke forandre på andre mennesker og må ta utgangspunkt i oss selv. Ved at du tør å sette grenser og være tydeligere i ulike situasjoner så vil omgivelsene naturlig endre seg. I mange relasjoner vil dette være truende og du vil oppleve motstand og ubehag. Hva blir viktigst for deg? Dine behov eller ditt behov for å tilfredsstille andre? Jeg kan hjelpe deg til å se dette tydeligere.

Har du en drøm eller et sterkt ønske? Tror du det er oppnåelig? Jeg tror du kan oppnå det du vil dersom du øker din bevissthet og utnytter dine ressurser enda bedre. Frykten for å feile er det som gjør en drøm uoppnåelig.

Ønsker du mer livsenergi, glede og latter? Kan du huske når du oppriktig kunne le og glede deg? Dårlig samvittighet i en hektisk hverdag løper om kapp med glede og livsutfoldelse. Er du flink til å sette av tid til ro og ettertanke? Hvor er dine energikilder? I tiden vi lever i med høye krav til prestasjon på flere arenaer er det lett å tappes for energi over tid. Det er viktig å kjenne sine egne begrensninger samt ha energi igjen til å gjøre noe du virkelig ønsker. Min oppgave blir å lede deg til å finne dine energikilder.

En bedre balanse på ulike områder i livet ditt vil gjøre deg lykkeligere, gi mer energi og du vil bli bedre rustet til å takle fremtidige utfordringer.

Ta kontakt på tlf: 995 22 130 - anette@vaagterapi.no - www.vaagterapi.no

Min bakgrunn:

Utdannelse/kurs

Erfaring

Anette Wilskow - 995 22 130 - anette@vaagterapi.no - www.vaagterapi.no

Gestaltsenteret, Gimleveien 21, 0266 Oslo